CENÍK

  Základní výcvik:
 • Skupina B

  18.000,- Kč
 • Kondiční hodina jízdy - pro naše žáky (45 min.)

  450,- Kč
 • Kondiční hodina jízdy - pro držitele ŘP (45 min.)

  500,- Kč
 • Školení řidičů 1 osoba distančně/prezenčně

  200,-Kč/300,-Kč
 • Konzultace z teorie

  zdarma
 • Neomluvená hodina - prostoj - (min 3 hod. předem)

  500,- Kč
 • Neomluvená absenece na ZK - (min 48 hod. předem)

  1.000,- Kč
 • Ztráta a vystavení duplikátu průkazky

  1.000,- Kč
 • Storno výcviku

  1.000,- Kč
  Poplatky hrazené Obecnímu úřadu:
 • 1. celá zkouška

  700,-Kč
 • Opakování PSP - pravidla

  100,- Kč
 • Opakování PJ - jízda

  400,- Kč
  Poplatky hrazené autoškole:
 • 1. zkouška

  v ceně
 • Opakování PSP

  100,- Kč
 • Opakování PJ

  300,- Kč
  Zkouška pro ZŘP po vybodování, či zákazu řízení:
 • Skupina B (včetně přípravy a přistavení vozu na zkoušku)

  6.000,- Kč
Ve všech kurzech je stanoven minimální počet hodin dle zákona 247/2000 Sb.!
Kurzovné je možno hradit formou splátek bez navýšení ceny!
1 hod = vyučovací hodina o délce 45 min
1 jízda = 2 vyučovací hodiny